Kommunikationsplan

Introduktion:

Vi har fået til opgave, at lave en kommunikationsplan til Rockmuseet på Musicon(Ragnarock), primært har flowet af kunder været tilfredsstillende, men de ønsker at appellere til den yngre generation, frem for deres nuværende ældre besøgende målgruppe.

Ragnarock ligger rigtig godt, centralt i Roskilde, der for mange er klassificeret som en ungdoms by, med et bredt antal studier og studerende, samt natteliv. Det er derfor attraktivt for Ragnarock at hive en del af den målgrppe ind.

Formål: Med udgangspunkt i Ragnarock’s udfordring skal du formulere et mål du ønsker at løse

Ragnarocks formål er at genere interesse for de yngre generationer, og der er adskillige metoder til at løse dette, men før man tager aktion, er det vigtigt at tage højde for både de kortsigtede- og langsigtede formål.

Lad os starte ud med at fokusere på de kortsigtede formål, som i længden også skal have indflydelse på de langsigtede, og det gør vi for at frembringe hurtige resultater.

Til at starte med, skal de skabe omtale, og klargøre at de eksistere, en god og billig metode, men som kræver arbejdskræft, er posters og annoncer, herunder kan man samarbejde med skole og natteliv, få lov til at hænge posters i kantiner, toiletter, og diverse steder som potentielt kan være i øjenfaldende.

Det er vigtigt at de klargør deres formål igennem disse annoncer, hvor de præsenterer hvordan de ønsker at skabe kulturelle bevægelser, igennem rock og popmusikken. En god måde at udtrykke sig på dette, og også skabe et langsigtede formål, er ved direkte samarbejde med skolerne.
Når vi nævner direkte samarbejder, tænker vi på de langsigtede relationer og formål, herunder hentyder vi til skole udflugter og ture til at besøge museet, eller at egne medarbejdere kommer ud til skolerne og spreder budskabet bedst muligt.

Samtidig med det, kommer vi også ud med intentioner om at skabe pakkeløsninger, og holde fest events, som kan skabe minder og mund-til-mund omtale.
Ragnarock skal gøre brug af deres cafe, og sætte priserne ned til studie priser. En smart måde at gøre det på, er ved brug af billigere vare, ved fremvisning af studiekort, det kan potentielt tiltrække de yngre.

Målgruppe(r): Beskriv kort den/de målgruppe(r) du mener Ragnarock skal henvende sig til

Ragnarock appellerer til en bred gruppe af mennesker, og ønsker fortsat at skabe interesse for manglede målgrupper, som tidligere nævnt så har de et fornuftigt flow af kunder, fra den ældre målgruppe.

Derfor er det på tide at overveje en målgruppe, men før man tegner sig en specifikt lille målgruppe, kan Ragnarock tage udgangspunkt i skolesystemet. Med hjælp fra en aftale med staten, kan de igennem fokus på kontakt med bestyrelsen, oprette årlige aftaler om besøg hos Ragnarock. Herunder kunne det være de fest ansvarlige på skoler, og dem der står for events, de kunne danne et samarbejde med.

Når først de har fanget en bred variation af unge, er det på tide at blive mere specifikke, de skal udnytte chancen til at hive de musik interesseret ind, gør det hele mere ’ungt’, for at danne denne interesse.

Herunder, skal vi henvende os specifikt til dem i alderen 15-25 år, som interesser sig for musikkens unikke verden, og udstillingen af dens historie. Det vil være optimalt at ramme den målgruppe af unge, som også selv spiller et instrument eller har musik som en primær hobby. Ofte dem som også har tildens  til at deltage ved koncerter og festivaler.

Delmål: Beskriv et eller flere delmål per målgruppe (SMART)

Hvis vi tager udgangspunkt i disse 2 områder, så vil det være relativt nemt for Ragnarock at oprette interesse og sprede kendskab.
I forhold til bestyrelsen, og skole udflugter, kan man til at starte med, reklamere med plancher og meet-ups på skolen, efter forberedelse er det muligt at tage korte udflugter.
I forholdet til de fest ansvarlige på skolerne, har Ragnarock deres cafe, hvor vi anbefaler at de tilbyder speciel rabat til studerende. Udover det, hvis de er skarpe på at rekruttere unge, vil det være nemmere at trække deres venner med, og sprede ordet igennem gode oplevelser.

Ragnarock ligger ubeskriveligt godt, i forholdet til den unge målgruppe, det er centralt, nemt at komme til med offentlig og privat transport, og er omringet af uddannelser inden for en lille radius.

Herunder, kommer deres delmål:

 • Øge følgere på instagram, per måned – 100 følgere
 • Open mic, amatøraftener og arrangementer for musikanter som ønsker at udtrykke
 • Have mere fokus på skole, primært dem med interesse for musik

SMART:
Ved hjælp af online markedsføring, og promovering på skole områder, skal der fanges flere unde mennesker, for at øge kendskabsgraden. Vi kan derefter se resultatet fra det, ved at forvente en øget stigning af mennesker, fra 170.000 (2016) til 200.000 (2018) besøgende.
Målet er at øge besøgstal, klikraten og antallet af like, views og delinger på de sociale medier.

Budskab(er): Hvad er dine budskaber til de forskellige målgrupper?

Ragnarocks budskab er simpelt, der skal være fællesskab om musik, pop, rock og kulturen i det. Det skal skabe et unikt fællesskab sammen med unge fra ens egen aldersgruppe, der deler de fællesinteresser.

Kanaler/platforme: Beskriv hvilke medier/kanaler/platforme der skal anvendes og hvordan

Online platform:

 • Facebook: Få flere likes og delinger, ved brug af konkurrencer og fede billeder.
 • Instagram: En af deres vigtigste, billeder og videoer af stedet, events og hvad de har at tilbyde
 • Snapchat: Personalet opdaterer dagligt / til arrangementer
 • Nyhedsbreve – Dem som tilmelder sig til det
 • Youtube: Videoer og promoveringer
 • Bloggere: Få kendte musiske bloggere til at dele deres oplevelser

Offline platform:

 • Plancher: Hæng plancher op i kantiner, og omkring på skoler
 • Medarbejdere på skolen: Medarbejdere fra Ragnarock præsenterer og snakker om det til skole events

Handlingsplan:

Vi har fremstillet en handlings plan til Ragnarock, med udgangspunkt i et budget på 200.000,-, den vil være lagt ud fra hvad de opstillede målgrupper kan være interesseret i. Udover det, er den også lavet på baggrund af personalets viden om musik og kultur, og forventning om at vi potentielt kan få frivllige / amatører til at deltage og arbejde, eksempelvis performance og entertainment.

Vi vil også fokusere på samarbejde med skoler/studier, foreninger, entertainere mm.
Budgettet ligger på 200.000,-, herunder tager vi hensyn til mulige prisstigninger og regnefejl, og vil derfor undgå at køre budgettet til det absolut yderste.

Vi udnytter den kendte studierabat ordning, og ved fremvisning af student, tilbydes der 15% rabat.